Påverkas den inkomstförsäkring som jag har med mitt nuvarande fackförbund?

Nej, den påverkas inte.  

Om du blir medlem i Säljarnas så ingår deras inkomstförsäkring (under förutsättning att man har a-kassa). Den täcker ett inkomstbortfall på upp till 50 000 kr/månad under 60 arbetsdagar. Man kan välja att lägga till så att den täcker upp till 120 arbetsdagar och/eller 80 000 kr/månad.

Mer information får du genom Säljarnas medlemsservice på telefon 08-617 02 00 eller mejl till info@saljarnas.se.

Övriga frågor