Jag har en uppdragstagare som fakturerar mig via Frilans Finans, kommer kollektivavtalet att påverka mig eller vårt avtalsförhållande?

Nej. Kollektivavtalet är mellan Frilans Finans (som är arbetsgivare till den egenanställde) och Säljarnas . Kollektivavtalet påverkar därför inte den part som den egenanställde utför uppdraget åt.

Övriga frågor