Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Vad är en personalliggare?

En personalliggare beskrivs vara en förteckning över den samlade arbetskraften på en byggarbetsplats (Skatteverket, 2016). Det är byggherren, som bedriver byggverksamhet, som enligt lag måste föra elektronisk personalliggare på daglig basis. I personalliggaren registreras all arbetskraft och varje arbetares start och sluttid. Elektronisk personalliggare för byggarbetsplatser lagstadgades den 1:a januari 2016 i syfte att försöka motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen (Skatteverket, 2016).  

Övriga frågor