Varför har Frilans Finans ingått ett kollektivavtal?

I Frilans Finans uppdrag ingår att vi ska verka för att ditt arbete som egenanställd arbetstagare utgör en del av ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsliv.  Det innebär konkret att du ska ha arbetsvillkor som skapar förutsättningar för en god hälsa och meningsfull tillvaro genom hela ditt liv. Ett av flera initiativ för att förverkliga detta mål, är det kollektivavtal vi tecknat med det politiskt oberoende fackförbundet Säljarnas Riksförbund som börjar gälla 1 mars 2022. Avtalet är det första i sitt slag som möjliggör både flexibelt arbetsliv och trygghet.

Övriga frågor