Jag är permitterad och undrar om jag får ta extrajobb genom Frilans Finans?

En person som har blivit permitterad får åta sig andra arbetsuppgifter om det inte är reglerat i ditt anställningsavtal mellan din Arbetsgivare och dig att detta inte är tillåtet.

Dock får ditt extraarbete inte inkräkta på ditt huvudsakliga arbete som du uppbär din lön från, d.v.s. ej konkurrerande eller att du arbetar långa arbetspass för en annan arbetsgivare så att reglerna om arbetstid ej uppfylls. Vi rekommenderar att du vid eventuellt extraarbete för dialog med din närmaste chef som får bedöma om ditt planerade extraarbete är lämpligt i kombination med ditt ordinarie arbete.

Övriga frågor