Kommer Frilans Finans öka avgifterna nu när det finns kollektivavtal?

Nej, det kommer vi inte göra.

Övriga frågor