Kommer kostnaden för administrationen (Frilans Finans overhead) öka nu när det finns ett kollektivavtal?

Nej, det kommer den inte göra.

Övriga frågor