Får jag lika mycket betalt för mina uppdrag när kollektivavtalet börjar gälla?

I och med att det är skattemässigt fördelaktigt att tjänstepensionsspara så kommer din totala nettoförtjänst bli högre jämfört med idag. Men då en del av förtjänsten alltså kommer att vara i form av tjänstepensionssparande så blir din nettolön (för dig som är mellan 25 och 65 år) 17 kr mindre per fakturerad tusenlapp (dvs ca två procent lägre än idag). Detta förutsatt att du inte redan tjänstepensionssparar, om så är fallet blir det ingen förändring mot dagens situation. 

Har du frågor om detta kontakta klientstöd på 0771-15 10 00

Övriga frågor