Får jag lika mycket betalt för mina uppdrag när kollektivavtalet börjar gälla?

I och med att det är skattemässigt fördelaktigt att spara till tjänstepension så kommer din totala nettoförtjänst bli högre jämfört med om du inte sparar till tjänstepension. Men då en del av förtjänsten alltså kommer att vara i form av sparande blir din nettolön (för dig som är mellan 25 och 65 år) 20 kr mindre per fakturerad tusenlapp (dvs ca två procent lägre än idag).

Övriga frågor