När börjar kollektivavtalet gälla?

Avtalet träder i kraft den 1 mars 2022.

Övriga frågor