Hur kan jag göra för att minimera riskerna på min arbetsplats?

Du som egenanställd är skyldig att följa givna instruktioner och föreskrifter som ges av kunden och Frilans Finans, använda de skyddsanordningar som behövs för arbetet samt i övrigt iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Ta reda på vilka regler och föreskrifter som gäller på just din arbetsplats innan du börjar arbeta.

Du ska även vara observant och påpeka risker och brister i arbetsmiljön till din närmaste chef/arbetsledare/kund. Om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa ska du genast meddela din närmaste chef/arbetsledare/kund och du har då rätt att låta bli att utföra sådana uppgifter tills du får besked om arbetet ska fortsätta.

Om du ej får gehör av din närmaste chef/arbetsledare, kontakta då Frilans Finans.

 

Övriga frågor