Vad ska jag göra jag om jag skadat mig i tjänst?

Du ska använda dig av blanketten för ”Olycka och tillbud” som finns att hämta under fliken ”Arbetsmiljö”. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som har hänt, när och hur olyckan/tillbudet inträffat, vilka åtgärder som kunnat förhindra händelsen och vilka åtgärder som behövs utföras direkt. Denna blankett ska sedan skickas till: info@frilansfinans.se

Övriga frågor