Brutto, bruttolön

Bruttolön avser lönesumman innan skatteavdrag. Brutto är med andra ord summan av nettolön och A-skatt.

Övriga frågor