Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Får jag jobba som elektriker genom Frilans Finans?

Ja, du får arbeta som elektriker genom Frilans Finans förutsatt att du har auktorisation A alternativt AL från Elsäkerhetsverket. Du får också arbeta som elektriker om du har auktorisation B och går som medarbetare till en egenanställd som har auktorisation A eller AL. Om du har någon av de äldre benämningarna på ditt auktorisationsbevis kan du ansöka om ett uppdaterat bevis på elsäkerhetsverket.se. Oavsett vilken auktorisation du har är det ej tillåtet att arbeta inom högspänning via Frilans Finans.

 

Övriga frågor