Får jag yrka hur mycket jag vill som avdrag via Frilans Finans?

Ja, det enda du behöver förhålla dig till är att avdraget inte får överstiga mer än halva fakturabeloppet. Detta på grund av att ett avdrag endast är en skattereducerad del av din lön. Bra att veta: Om du har ett underlag i form av en faktura som överstiger 2 000.00 SEK och du ska yrka avdrag för denna så måste den vara ställd till Frilans Finans med dig som referens. Nedan ser du våra uppgifter:

Frilans Finans AB
Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Övriga frågor