Vilka arbetstider får jag ha som egenanställd? Får jag arbeta hur mycket som helst?

Du får arbeta när och så mycket du vill förutsatt att du följer arbetstidslagen.

Det är viktigt att du följer arbetstidslagen för ditt eget välmående samt för att minska risken för olyckor. Det är när vi är trötta och stressade som de flesta olyckor händer. I arbetstidslagen står det både hur mycket du får arbeta, samt undantagen som i vissa fall kan förekomma. Du ska bland annat ha minst 11 timmars dygnsvila samt 36 timmars veckovila. I vissa fall kanske du behöver arbeta mer än du brukar, kontrollera då hur mycket du får arbeta under “övertid” i arbetsmiljölagen.

Läs gärna mer på arbetsmiljöverkets hemsida kring arbetsmiljölagen.

Övriga frågor