Frilans Finans SMS-avisering

Tjänsten innebär att du får ett meddelande via SMS när din lön utbetalas från Frilans Finans. Det innebär att din lön bör vara dig tillhanda bankdagen efter du fått meddelandet. SMS-meddelandet skickas till det mobilnummer du har uppgett under inställningar på frilansfinans.se. Avsändare är FrilansFin. Om du inte önskar få information per SMS kan du stänga av funktionen genom att logga in på din sida, välja ”Mina inställningar” och ”Avmarkera SMS-avisering”. För mer info läs här.

Övriga frågor