Har jag rätt till A-kassa om jag nyttjar Frilans Finans?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Frilans Finans tillämpar Egenanställningsföretagens Branschorganisations egenanstallning.org samlade bedömning; egenanställd i kombination med A-Kassa.

Läs mer under rubriken Frågor om A-kassa.

 

Övriga frågor