Har jag rätt till A-kassa om jag fakturerar genom Frilans Finans?

Du har rätt till ersättning från din a-kassa om du uppfyller villkoren i Lagen om
arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer under rubriken ”Frågor om a-kassa”.

Övriga frågor