Har jag som egenanställd rätt till A-kassa på grund av coronaviruset?

Regeringen lanserade den 30 mars 2020 ytterligare ett stödpaket för att dämpa de negativa effekterna av Corona-viruset på den svenska arbetsmarknaden. Förslagen innebär en tillfällig lättnad kring villkoren för a-kassan samt en förhöjning av A-kassetaket. Vår samlade bedömning är att situationen inte innebär någon förbättring för dig såsom egenanställd.

Grundproblemet som kvarstår är att A-kassans handläggare ska enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring göra en samlad bedömning huruvida du såsom egenanställde är att betrakta som arbetstagare (rätt till ersättning), osjälvständig uppdragstagare (rätt till ersättning) eller självständig uppdragstagare (ej rätt till ersättning).

Regeringen har konstaterat att lagen fungerar dåligt med dagens arbetsmarknad och tillsatte därför redan 2018 en utredning som har skall komma med förslag på förändringar. Det nu aviserade stödpaketet om tillfälligt förstärkt a-kassa innebär löser inte grundproblemet.

För att läsa mer om de tillfälliga reglerna avseende A-kassa

Övriga frågor