Har jag som egenanställd rätt till sjuklön?

Vi handlägger sjuklön enligt Lag (1991:1047) om sjuklön.
Som din arbetsgivare under uppdrag ansvarar vi för de första 14 dagarna av din sjukskrivning förutsatt att nedanstående villkor är uppfyllda.
Observera att sjuklön endast handläggs för de dagar och timmar du skulle ha arbetat via Frilans Finans.
  • Sjuk- och friskanmälan via telefon, mejl eller chatt.
  • Arbetat sammanhängande i 14 dagar innan sjukdomstillfället (kvalifikationstid)
    Gäller vid anställningar kortare än en månad. Anställningarna räknas samman förutsatt att glappet mellan två arbetsdatum inte är större än 14 dagar.
  • Läkarintyg från och med dag 8*
  • Underlag som styrker att arbete fanns avtalat innan du insjuknade exempelvis mejl, sms, tidrapporter eller uppdragsavtal.
  • När du är åter i tjänst: Be kunden bekräfta per mejl till sjukanmalan@frilansfinans.se vilka arbetsdatum samt antal timmar för respektive datum du har avbokat p.g.a. sjukdom.

*Andra regler råder kring läkarintyg under pandemin. För aktuell info se Försäkringskassans hemsida.

Övriga frågor