Hur fungerar lönen?

Lönen fungerar som en inkomstgaranti, genom vilket man ges ekonomisk trygghet under hela sexmånadersperioden. Avräkning på lönen från Frilans Finans kommer att göras om andra uppdragsinkomster/annan inkomst finns.

Övriga frågor