Ingår alltid tjänstepension när jag får lön av Frilans Finans?

Tjänstepensionen ingår alltid för alla egenanställda mellan 25 och 65 år.

Tjänstepensionen är 4,5 procent av din bruttolön (motsvarande ITP1). I praktiken innebär detta sparande att 20 kr netto per fakturerad tusenlapp  flyttas över till din tjänstepension som ger dig totalt, en högre nettoförtjänst.

Övriga frågor