Jag fakturerar ofta samma uppdragsgivare, måste jag skriva in dennes uppgifter varje gång?

Nej det behöver du inte. De uppdragsgivare du matat in vid tidigare tillfällen sparas och du kan enkelt välja ur listan ”Hämta befintlig kund” som visas på sidan ”Registrera Faktura”.

Övriga frågor