Jag har köpt en jobbtelefon, får jag yrka avdrag för den?

Nej. Avdrag som avser varor utav bestående värde är inte avdragsgilla via Frilans Finans då dessa i sådana fall måste infinna sig hos Frilans Finans vid eventuell revision. Om du har gjort inköp av en vara som sedan förfallit din kund vid uppdragets slut kan du se instruktioner om hur du ska specificera det i fakturaunderlaget i vår avdragsguide.

Övriga frågor