Kan Frilans Finans sänka min skatt eller betala ut min återbäring snabbare?

Skatten som dras är en direkt skatt på din inkomst som är baserat på den skattetabell du har (vanligtvis runt 30%) enligt Skatteverkets regler. Du kan inkomma med intygsbeslut från Skatteverket om sänkt eller höjd skatt vilket vi då kan reglera på ditt konto. Annars är skatten inget vi kan påverka från vår sida utan kommer från bestämmelser från skatteverket dit vi månadsvis rapporterar in din skatt. Vi kan heller inte påverka att skatteåterbäring betalas ut tidigare än datumen satta av skatteverket.

Övriga frågor