Kan jag utöka min kundkrets till andra länder för fler arbetsmöjligheter?

Du har genom Frilans Finans möjligheten att fakturera andra länder, både inom och utanför EU. Vilket kan hjälpa fler personer som kanske har förlorat sina uppdrag i Sverige.

De fakturor som skickas till länder utanför EU räknas som export och skickas utan moms till slutkunden. Ska fakturan skickas inom EU så bör du alltid kontrollera med din kund om det finns ett giltigt VAT-nummer, detta lägger du då in i fakturaverktyget på organisationsnummer. Finns det ett giltigt VAT-numret skickas fakturan momsfritt till slutkunden även inom EU.

Övriga frågor