Netto, nettolönesumma

Den del av arvodet som du/ni får behålla efter att lagstadgad A-skatt och arbetsgivaravgifter avdragits.

Övriga frågor