Regeringen har tillsatt en utredning för översyn av arbetslöshetsförsäkringen

”Dagens arbetslöshetsförsäkring är inte fullt ut anpassad till förhållandena på dagens arbetsmarknad med en mängd olika anställnings- och uppdragsformer. ” Det skriver Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Därför har regeringen tillsatt en utredning med syftet att utforma en ny och effektivare arbetslöshetsförsäkring.

”Utredningen ska bland annat titta på hur försäkringen skulle kunna inkludera fler och hur rätten till ersättning kan kopplas till vilka inkomster en individ har haft.”

Läs hela pressmeddelandet

Övriga frågor