Reseersättning

Reseersättning är skattefri. Du har rätt till 18,50 kr mil vid resa i samband med tjänsteförrättning (arbete).

Övriga frågor