Reseersättning

Reseersättning är skattefri. Du har rätt till 25 kr mil vid resa i samband med tjänsteförrättning (arbete). Observera att du inte kan få reseersättning för resor till och från din ordinarie tjänsteställe.

Mall för körjournal hittar du här (öppnas som PDF)

Övriga frågor