På vilka kriterier bedömer ni ansökanden?

Urval kommer i första hand att göras utifrån personliga egenskaper och hur väl man kan motivera programmets värde för ens personliga resa. En central del i bedömning är således huruvida man uppfattas vara dedikerad till programmet och inställd på att söka uppdrag och prova på frilanslivet.

Övriga frågor