Vad händer efter de sex månaderna?

Målet är att stipendiaterna efter sex månader ska kunna fortsätta sitt arbetsliv som egenanställd på egen hand.

Övriga frågor