Varför gör ni det här?

Syftet med programmet är att hjälpa individer hitta vägar till, och verktyg för, ett hållbart arbetsliv. Det är ett led i Frilans Finans mission om att göra det möjligt för människor att på ett enkelt och tryggt sätt få makt över sitt eget arbete. Ytterst handlar det om att vara en positiv kraft för att fler ges möjlighet att frigöra sin fulla potential och bejaka sina drivkrafter.

Övriga frågor