Vem/vilka väljer ut stipendiaterna?

Beslutet om vilka som går vidare fattas av en jury bestående av olika experter inom företagande, frilansande och hållbarhet.

Övriga frågor