Subordination, det mest grundläggande bedömningskriteriet

När du gör en föranmälan så innebär det i arbetsrättslig mening att du såsom arbetstagare initierar ett arbete som ditt egenanställningsföretag kontrollerar, såsom lagen kräver; arbetets beskaffenhet, tid och plats. Utifrån dessa förutsättningar väljer sedan ditt egenanställningsföretag att ta in uppdraget eller avslå det.

Detta medför att du som arbetstagare är ställd under arbetsgivarens kontroll vilket är i lagens mening av betydelse eftersom det indikerar på att du är arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från A-kassan. Motsatsförhållandet är företagare eller självständig uppdragstagare.

Så sammanfattningsvis så är det viktigt att du kommunicerar till din handläggare på din A-kassa att du initierar arbeten till ditt egenanställningsföretag som efter beslut att gå in i affären, kontrollerar arbetets beskaffenhet, tid samt plats och därefter erbjuder en anställning. Detta sätt att organisera arbete innebär att du står under Frilans Finans kontroll och att Frilans Finans har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.

Övriga frågor