Vad är en visselblåsning?

Sedan den 17:e december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag med ett utökad skydd för visselblåsare.  Visselblåsning innebär att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd.

Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Några exempel på missförhållanden med allmänintresse kan till exempel vara brottsliga handlingar, kränkning av mänskliga rättigheter eller allmänt oetiska ageranden.

Övriga frågor