Vad är korttidsarbete (permittering) och kommer jag som egenanställd att kunna ta del av det?

Svenska regeringens förslag för att underlätta för arbetsgivare och undvika stora mass-uppsägningar innebär att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid.

De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla under år 2020.

Förslaget om korttidsarbete i dess nuvarande utformning inget som egenanställda kan ta del av.

Övriga frågor