Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Varför är ett uppdragsavtal bra?

Uppdragsavtalet är en trygghet för dig. Ett uppdragsavtal tydliggör parternas överenskommelse vilket underlättar vid eventuella oklarheter, t.ex. om priset och säkerställa att du arbetar under bra förutsättningar. Uppdragsavtalet tydliggör även din inplanerade arbetstid vilket underlättar vid exempelvis ansökan om ersättning från a-kassa, begäran om sjukersättning och andra försäkringsfrågor.

Vår tidigare erfarenhet att stödja egenanställda vid frågor avseende uppdragsavtal visar på att det är bra att vara så detaljerad som möjligt när man beskriver sitt uppdrag. Vad ska du arbeta med? Vad är priset exklusive moms? Vilket resultat ska uppnås och när ska uppdraget vara färdigt?

Övriga frågor