Vi är 5 arbetstagare som ofta arbetar tillsammans, måste jag skriva in allas uppgifter varje gång?

Nej det behöver du inte. De arbetstagare du matat in vid tidigare tillfällen sparas och du kan enkelt välja tidigare arbetstagare i en lista.

Övriga frågor