Vi är sex uppdragstagare och en av oss har ett eget företag - kan den personen som har ett eget företag fakturera Frilans Finans så att slutkund endast får en faktura?

Ja det går alldeles utmärkt. Beloppet som personen med eget företag skall fakturera, matas in som ett avdrag i fakturaverktyget Invoicery. Fakturaverktyget finner du genom att klicka på ”Skapa faktura” i inloggat läge. Det LevID som automatiskt genereras när du matar in ett avdrag skall anges i fakturan som skickas till Frilans Finans. LevID gör att Frilans Finans snabbt och säkert kan kontrollera att den inkomna fakturan är korrekt.

Övriga frågor