Allt fler svenskar vill driva eget – Så väljer du mellan eget företag och egenanställning

Kan 2022 bli frilansandets år? Mycket möjligt, i alla fall om man ska tro det stora intresset för att starta en egen verksamhet.

I en färsk undersökning genomförd av Nepa på uppdrag av Frilans Finans framkommer det att intresset för att driva eget fortsätter växa. Andelen som funderat på att starta egen verksamhet, antigen som heltidssysselsättning eller som bisyssla, når rekordhöga 50 procent. Toppnoteringen är ett led i den positiva trend som varit tydlig alltsedan undersökningens start 2016, när motsvarande siffra var 33 procent. Det kan också vara värt att notera att, utöver dessa 50 procent, anger 12 procent att de redan har en egen verksamhet. Slutsatsen? 2022 kan bli ett nytt rekordår för frilansande och egen företagsamhet.

Egenanställning lockar allt fler

Nepa-studien finner även att allt fler är intresserade av egenanställning. Från 2016, när 14 procent uppgav sig vara intresserade av egenanställning, har andelen klättrat till 29 procent. Den senaste tidens ökning tycks bland annat drivas på av en vilja att slippa den administrativa bördan. Andra faktorer som driver intresset kring egenanställning är att det är ett smidigt sätt att komma igång, är enklare än eget företag och att man i högre grad slipper ansvar och risker.

 

Eget företag eller egenanställning?

När det är dags att göra slag i saken av en affärsidé, hobbyverksamhet eller frilansdröm behöver man ta ställning till om man ska använda sig av egenanställning eller eget företag. De olika formerna passar olika personer beroende på situation och preferens.

Aktiebolag, som är ett sätt att driva eget företag, kräver en kapitalinsats på 25 000 kr och viss insikt de lagar och regler som gäller för aktiebolag. Man behöver även registrera företaget hos Skatteverket och hantera bokföring och redovisning. Till fördelarna hör att man kan planera löneuttag och har möjlighet till aktieutdelning i stället för lön.

Egenanställning innebär att man är anställd av ett egenanställningsbolag under den tid man utför uppdrag. På så sätt slipper man löpande administration som har att göra med exempelvis bokföring, redovisning, och momsinbetalningar. Till skillnad från att starta ett eget företag krävs inte heller några förberedelser, utan man kan börja fakturera direkt. Egenanställningsbolagen tar en administrativ avgift i samband med att man fakturerar, vilket inte är fallet om man använder enskild firma eller aktiebolag.

LÄS MER: Egenanställning – såhär funkar det

Enskild firma, som är det andra sättet att driva eget företag, kräver ingen kapitalinsats men innebär däremot att man är personligt juridiskt och ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Det är förvisso lättare att starta än aktiebolag men ställer även krav på bokföring, redovisning och inbetalning av skatter och avgifter.

Navigera rätt i frilansdjungeln

Aktiebolag, enskild firma och egenanställning har alla sina olika för- och nackdelar. En bra början är därför att identifiera vad som är viktigt för en själv, läsa in sig på de olika alternativen och fatta beslut därefter. Om du vill ha personlig rådgivning eller stöd är du alltid välkommen att kontakta vårt rådgivningsteam.

 

FAKTA:

Det här innebär det att vara egenanställd via Frilans Finans: 

  • Egenanställning är ett alternativ till att starta eget företag då det möjliggör att fakturera som privatperson.
  • På bara några minuter kan man skapa ett konto och skicka sin första faktura.
  • Man får lön för sitt uppdrag, skattat och klart, i normalfallet inom fem bankdagar efter att Frilans Finans godkänt fakturaunderlaget.
  • Att ansluta sig till Frilans Finans är gratis, kostnaden är 6 procent av det man fakturerar.
  • Som egenanställd har man alltid en olycksfalls- och livförsäkring under jobben man tar. Man omfattas också av en ansvarsförsäkring.
  • Ingen administration. Som egenanställd kan man fokusera helt på sina uppdrag.