Flyger du drönare? Här är de nya reglerna som du bör känna till

EU-gemensamt regelverk

Det nya regelverket träder i kraft 31 januari 2021 och blir gemensamt över Europa med vissa nationella skillnader. Det är riskbaserat vilket innebär att kraven på dig som pilot och operatör beror på hur stor risk din flygning innebär. Det är uppdelat i tre kategorier: öppen, specifik och certifierad, där öppna kategorin är den mest grundläggande medan certifierad den mest avancerade. Många av dagens drönarflygningar, för såväl privatpersoner som företag och egenanställda, kommer hamna inom öppna kategorin alternativt specifika kategorin.

Bakgrunden till det nya regelverket är att säkerställa en hög säkerhet i takt med att drönarteknologin utvecklas och blir allt mer använd. Det många kanske inte tänker på är att drönare räknas som obemannat luftfartyg och därmed bör man som drönarpilot vara väl insatt i de regler och lagar som gäller.

Öppna kategorin – mest grundläggande

I den öppna kategorin finns tre underkategorier (A1, A2 och A3) med tydliga krav för allt från utbildning till säkerhetsavstånd som ska iakttas. Underkategorierna är precis som resten av regelverket riskbaserade och kraven på dig som pilot är högst inom kategori A2 där risken är högst. Oavsett underkategori finns här fyra grundläggande komponenter som ska vara uppfyllda:

  • Flyg inte högre än 120 meter
  • Flyg inom synhåll
  • Flyg aldrig över folksamlingar
  • Drönare får väga max 25 kg

Utöver detta ska man aldrig flyga på ett sådant sätt att det utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Lite förenklat kan underkategori A2 sägas innefatta relativt tunga drönare som flygs i närhet av människor medan kategori A1 rör lättare drönare och kategori A3 gäller för drönare som flygs med stort säkerhetsavstånd till människor. Underkategori A1 gäller för drönare upp till 900 gram, underkategori A2 för drönare upp 4 kg och underkategori A3 för drönare upp till 25 kg. Observera att det finns särskilda övergångsbestämmelser som bland annat innebär att kategori A2 gäller upp till 2 kg istället för 4 kg. 

Nytt behörighetsbevis införs – Drönarkort

Lite förenklat kan man säga att det införs ett körkort för att få flyga med drönare i Sverige. Såväl företag som privatperson berörs av detta utbildningskrav. Kostnaden för att skriva provet för drönarkort hos Transportstyrelsen är 130 kr och kostnaden för att registrera sig som operatör är 50 kr. När man väl tagit drönarkortet är det giltigt i fem år innan det behöver förnyas.

Drönarutbildning online

Transportstyrelsen har tagit fram ett grundläggande utbildningsmaterial kopplat till det nya provet som införs för att få sitt Drönarkort. Dock erbjuder Transportstyrelsen inte utbildningar utan hänvisar till externa aktörer för detta.

Drönaruppdraget är först i Sverige med att ha tagit fram en heltäckande onlineutbildning baserat på Transportstyrelsens utbildningsmaterial. Den riktar sig till så väl företag som privatpersoner. Utbildningen består av 13 olika kapitel där text och bilder varvas med ljudbok, kunskapstest och utbildningsfilmer – allt för ökad pedagogik. Du kan genomföra utbildningen när du vill, var du vill via din dator, mobil eller surfplatta. Läs mer här.

Som egenanställd hos Frilans Finans får du dessutom 25 % rabatt på utbildningarna hos Drönaruppdraget. Läs mer här →

Övrigt

Något som gäller sedan tidigare är spridningstillstånd. En förenklad tumregel är att då man tagit foto eller film med sin drönare som innehåller horisonten, som ämnas att sprida exempelvis via sociala medier, behöver man ansöka om spridningstillstånd hos Lantmäteriet. Det görs smidigt elektroniskt via denna länk och svar får man oftast inom ett par arbetsdagar. Detta för att du som drönarpilot inte av misstag ska råka sprida känslig information såsom på skyddsobjekt.

Ta alltid för vara att titta på Luftfartsverkets drönarkarta innan du flyger. Den är ett utmärkt hjälpmedel för att se de restriktioner som gäller på den platsen du tänkt flyga.

Denna film från Transportstyrelsen förklarar övergripande vad det nya regelverket innebär.

 

Marcus Olsson
Drönaruppdraget.se