Lär dig mer om avdrag

Möjligheten att göra avdrag sparar företagare stora summor som istället kan återinvesterats i verksamheten. Men du behöver inte vara egenföretagare för att kunna göra avdrag, även egenanställda hos Frilans Finans har denna möjlighet. Det kan dock kännas krångligt och svårt att avgöra vilka kostnader som är avdragsgilla. Vi reder ut avdragsproblematiken, vad kan du som egenanställd göra avdrag för och hur ska du tänka?

Vi har sedan start hanterat tusentals avdragsförfrågningar och har under tidens gång lärt oss mycket om avdragsgilla kostnader. Vi brukar säga att en bra tumregel att utgå från är huruvida kostnaden relaterar till det uppdrag som utförts. Med andra ord är ”kostnader nödvändiga för yrkets förvärvande” avdragsgilla. En annan riktlinje är huruvida kostnaden man yrkar avdrag för har ett bestående värde eller inte, enbart förbrukningsvaror är nämligen avdragsgilla. En målare får här givetvis yrka avdrag för kostnaden för målarfärg eftersom färgen i detta fall anses vara en förbrukningsvara. Vi rekommenderar dig att testa ta upp kostnader som har ett bestående värde i din privata inkomstdeklaration.

Men det är inte bara varans livslängd som avgör vilka kostnader man kan yrka avdrag för, lika avgörande är antalet arbetade timmar. Lokalkostnad är en vanlig kostnad som är beroende av antalet fakturerade timmar. Låt oss säga att du hyrt ett rum under en månads tid där du planerar att skriva ett manus du fått i uppdrag att författa. Det framgår i offerten från kund att du får fakturera för 40 timmar för uppdraget. Detta innebär att du kan yrka avdrag för delar av månadshyran, motsvarande 40 timmar. Förutsatt att du vet på förhand hur många timmar du beräknar arbeta under ett och samma uppdrag, rekommenderar vi dig att höra dig för med din hyresvärd om det finns möjligt att hyra på timme så kan du yrka avdrag för hela lokalkostnaden.

Här nedan har vi gjort en lista över kostnader vi vet att Skatteverket normalt godkänner. Vi rekommenderar dig att höra av dig till Klientstöd om du känner dig osäker över vilka kostnader just du kan yrka avdrag för.

Microsoft Word - Frilans Finans, "vad kan du göra avdrag för"