Saker att tänka på innan du startar eget

Allt fler personer är intresserade av att driva egen verksamhet. Det är en glädjande utveckling
som vittnar om ett levande näringsliv och att många svenskar har entreprenöriella ambitioner.
Men med en egen verksamhet kommer också ett stort ansvar och nya prövningar. Och för att
skaffa dig själv ett så bra utgångsläge som möjligt finns det ett par saker att ta i beaktning. Här
ger Johan Stenius, verksamhetsansvarig på Nyföretagarcentrum Järfälla Upplands-Bro och
Sigtuna, en inblick i saker du ska tänka på innan du startar eget.

 

Ett grundligt förarbete borgar för långsiktig framgång

En verksamhet sker inte i ett vakuum och innan du sätter igång bör du noga se över din
omvärld och hur din affärsidé förhåller sig till den. Allra bäst blir det enligt Johan om man har
en dynamisk syn på sin verksamhet:

”Att skapa en affärsplan, identifiera en USP* och göra en SWOT-analys* kommer gagna dig
långsiktigt, framför allt om du utvärderar dem kontinuerligt. Med en SWOT-analys kan du
exempelvis urskilja svagheter och styrkor, vilket också gör det möjligt att hantera dem. Hur slår
jag mynt av mina styrkor? Hur påverkar externa hot mig givet mina svagheter? Hur kan jag
vända en svaghet till en styrka? Och så vidare. Affärsplanen och budgeten är viktiga redskap
för att kunna följa upp vad man än gång tänkt eller planerat.”

Det är också viktigt att överge föreställningen om att man ska klara sig själv bara för att man är
självständig. Det gäller på såväl kort som lång sikt:

”Många har en väldigt romantiserande bild av att driva eget, men så ser inte alltid sanningen
ut. Släpp eventuell prestige och ta hjälp av en bekant, oss på Nyföretagarcentrum eller en
annan instans du känner dig bekväm med om du stöter på problem.”

 

Läs mer: Olika sätt att vara sin egen – vad är egentligen skillnaden mellan att vara egenanställd och egenföretagare?

 

Vikten av att växla perspektiv

Inom företagsekonomi pratar man ibland om ”marketing myopia” för att beskriva det vanliga
snedsteg företag gör när de utgår från det som ligger dem närmast – sin produkt – snarare än
kundens behov. På liknande sätt betonar Johan vikten av att frångå sin egen ”närsynthet” och
byta perspektiv:

”Det är viktigt att du kontinuerligt byter perspektiv och utmanar dina egna uppfattningar. Vad
behöver marknaden? Vilka behov har mina kunder? Det är frågor du ska ställa, men det kräver
också att du vänder blicken utåt. För att lyckas med det krävs ett ihärdigt mindset, där du hela
tiden påminner dig själv om att fundera över hur mottagaren vill ha saker och ting”

 

Struktur viktigt för en sund work-life balance

Grunden för ett hållbart arbetsliv är en bra balans mellan jobb och fritid. Men för de som
bedriver egen verksamhet kan den balansen försvåras av att jobb och fritid flyter samman.
Rutiner och tydliga gränsdragningar blir därför särskilt angeläget:

”Att sätta upp gränser och rutiner är en sak, men efterlevnaden av dessa brukar vara betydligt
svårare. Stålsätt dig därför i att inte svara på mejl klockan elva på kvällen, att ta en ordentlig
lunchpaus eller vad du nu väljer att sätta upp för struktur. Sedan är det viktigt att bejaka det
positiva också, för det är på många sätt fantastiskt att äga sin tid. Vill du till exempel följa med
på din dotters skolutflykt en fredagsmorgon har du ju oftast möjlighet att flytta jobbet till
söndagen när du har tid i stället.”

 

Skapa förutsättningar för att våga ta steget

Människor tenderar att vara olika riskbenägna och ha olika behov för vad som krävs för att
man ska våga ta steget. Men rädslan för att göra fel lamslår många som står i startgroparna.

”Många känner en stark rädsla för att göra fel. Men tänk om Zlatan hade tänkt så? Skjuter han
1000 skott kommer sannolikt inte ens han att sätta alla. Ibland missar man målet, helt enkelt.
Men att göra fel är en naturlig, ibland rent av berikande, del av att testa sina vingar. Analysera
gärna, varför det gick fel och justera affärsidén, erbjudandet eller vad det kan var som inte gick
bra.”

Mycket handlar därtill om att skapa förutsättningar utifrån ens egna behov och förutsättningar.

”Sänk trösklarna för dig själv och hitta sätt att ta dig runt just dina orosmoment. Kanske kan
egenanställning, där du slipper affärsrisken, vara ett sätt att våga? Du kommer mogna med
tiden, men i början handlar mycket om att ta bort hinder.”

För att manövrera risker och stilla sin oro också över tid framhåller Johan värdet av att inte
lägga alla sina ägg i samma korg:

”Se till att löpande hitta nya uppdrag och inte bli för beroende av en kund. Och kom ihåg att du
säljer bäst när du har mycket att göra. Självförtroende tenderar att lysa igenom.”

 

Läs mer: Hitta nya uppdrag

 

Johans fem frågor till dig som funderar på att starta eget:

Vad – vad är det jag ska sälja?

Vem – vem ska köpa min produkt?

Varför – vilket behov är det jag tillgodoser?

Hur – hur går jag tillväga?

När – när bör det ske givet omvärldsfaktorer och andra omständigheter?

 

*USP: Unique selling proposition, det vill säga de unika egenskaper som utmärker ett
erbjudande, tjänst eller produkt.

*SWOT-analys: Analys som utgår från Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter),
Opportunities (möjligheter) och Threats (hot)