Sätt rätt priser

Hur sätter du dina priser? Använder du dig av timpriser eller paketerar du dina tjänster till produkter – och vilken prisnivå har du lagt dig på? Att sätta priser är en ädel konst, och att sätta rätt pris kan dessutom stärka ditt varumärke. Så här kan du tänka.

500 kronor i timmen eller 1 000? Eller kanske 6 000 kronor för ett uppdrag?
Många som debiterar per timme utgår från den summa pengar de behöver få ut varje månad och sneglar på andra i samma bransch när de prissätter sina tjänster. Detta angreppssätt kan vara riskfyllt då många som driver eget inte tänker på att de också måste spara ihop pengar till sin pension och till semestern – och att pengarna dessutom ska räcka till utgifterna i verksamheten.

Timarvodet har också den tråkiga bieffekten att du kommer att tjäna mindre ju snabbare du blir. När du blir mer erfaren blir du också mer effektiv; om du då har ett timarvode innebär det att du kommer få sämre betalt. Istället menar många experter att man ska försöka frångå timarvodet och i stället paketera sina tjänster som produkter. Priset på produkten ska då baseras på värdet för kunden. Denna paketering är också fördelaktig för kunden själv eftersom kunden på så detta sätt får en övergripande kontroll över sina kostnader.

Om din kund ändå tycker att priset är för högt ska du inte göra misstaget att pruta på dig själv. Det skapar ofta en oseriös känsla och det kan dessutom bli svårt att höja priset till nästa uppdrag. Fokusera i stället på innehållet, kanske kan man ta bort någon del av dina tjänster som kunden kan utföra själv för att få ner ditt arvode något.

5 tips för att få bra betalt

1. Gå ifrån timarvodet. Att paketera dina tjänster till produkter kommer att ge dig mer betalt.
2. Fråga kunden vad jobbet är värt. Annars riskerar du att pruta på dig själv.
3. Resonera med kunden. Om kunden försöker pruta för en diskussion med kunden och motivera varför du ska ha mer betalt.
4. Tänk lönsamhet i stället för omsättning. Den mentala övningen kommer få dig att tänka en extra gång innan du sänker ditt pris.
5. Vägra priskriget. Konkurrensen är hård, men stå emot. Visst, du kanske tappar de allra mest priskänsliga kunderna, men är det verkligen de kunderna du vill ha? Prisjägarna är sällan de bästa kunderna att arbeta med.