Ta dig an världen från hemmakontoret

Globaliseringen och internet har krympt världen, brukar det heta. Och visst stämmer det att i takt med att världen har blivit allt mer globaliserad och digitaliserad har nya förbindelser uppstått och gränser suddats ut. Det gäller inte minst när det kommer till att arbeta internationellt. Så länge du har en internetuppkoppling kan du i ena stunden ha en videokonferens med en uppdragsgivare i Australien, för att sekunder senare chatta med en konsult i Italien. Men hur funkar det egentligen om du vill ta ett uppdrag från en kund utanför Sverige?

 

Allt fler ser fördelar med att arbeta på distans
Med coronapandemin blev distansarbete över en natt bli det nya vanliga, också för den breda massan. Många frilansare är förvisso vana vid att inte utgå från ett kontor, men i och med pandemin har distansarbete vunnit legitimitet även hos de som varit tveksamma innan.

Distansarbete har alltså i största allmänhet också kommit att bli allt mer populärt, även om det i regel brukar vara så att man har sin arbets- eller uppdragsgivare i samma land. En undersökning av Sifo på uppdrag av bemanningsföretaget Randstad fann till exempel att nio av tio vill fortsätta distansjobba efter krisen. Kanske kan det faktum att distansarbete vunnit bred acceptans bana vägen för att också uppdragsgivare ser mer positivt på distansarbete – oavsett om det rör sig om avstånd på fem kilometer eller 600 mil.

Forskning har även visat att hemmajobb är mer effektivt än kontorsarbete, när dessa ställts mot varandra. Enligt en amerikansk studie från hösten 2020 fann man exempelvis att hemmajobbare var 13 procent mer produktiva än de som fortsatte att arbeta på kontoret. Hemmakontoret kan med andra ord vara en alldeles utmärkt bas för att jobba internationellt.

 

Läs mer: Kontoret, hemmet eller cowering space – hur kommer framtidens arbetsplats att se ut?

 

Möjlighet att dra nytta av den globala ekonomin – även under pandemin
Coronapandemin har i mångt och mycket satt stopp för den globala värld vi har kommit att vänja oss vid. Att resa eller arbeta utomlands har försvårats avsevärt när social distansering har blivit en ny, förarglig men nödvändig, norm världen över. En naturlig följdeffekt har också blivit att vi har isolerats inom kontinenter, nationer, städer och hem. Men tack vare nya digitala verktyg kan visst utbyte över nationsgränser fortgå utan större problem. Ett sådant exempel är att bo i ett land och arbeta i ett annat.

Det gäller såklart inte alla typer av jobb eller uppdrag. Men för dig som jobbar med datorn som främsta verktyg finns det faktiskt goda möjligheter att hitta uppdrag utanför Sveriges gränser – trots pandemin. För att när du ska designa en logga, skriva copy till en hemsida eller programmera en app är långa avstånd inget problem. Och att jobba med internationella kunder kan vara berikande på flera sätt; det ger exempelvis tillfälle för nya kulturella möten och möjlighet att utbyta erfarenheter. Det kan också vara ett sätt att bredda din profil för framtida uppdragsgivare, vässa språkkunskaper och hitta nya arbetssätt.

 

Fakturera utomlands – några saker att tänka på
Även om internet förenklat och möjliggjort en ny dimension av distansarbete så finns det vissa potentiellt försvårande faktorer. Det har framförallt att göra med fakturahanteringen, där det gäller att hålla koll på saker såsom VAT-nummer, BIC-kod och IBAN-nummer samt huruvida landet du fakturerar till är medlem i EU. Vet du med dig att du brukar tycka att administration och skattehantering är betungande kan egenanställning vara ett alternativ när du börjar fakturera. Med egenanställning blir din utlandsfakturering enkel, och du har dessutom alltid någon att vända dig till om det uppstår frågor.

 

Jobba internationellt: Låt inte landsgränser begränsa dig

 

Kanada, Belgien, Qatar, Filippinerna, Colombia… – världen ligger för dina fötter!
Ovanstående är bara ett axplock av de länder som egenanställda via Frilans Finans har fakturerat till. Faktum är att du som egenanställd har alla förutsättningar att slå mynt av den globala ekonomin, oavsett om du drivs av en ambition att bredda dina uppdragskanaler, suktar efter ett kulturellt utbyte eller bara vill prova på att jobba internationellt. På så sätt kan världen också fortsätta kopplas samman när våra globala vanor tar en tillfällig timeout.