Tjänstepension – en stor del av din inkomst när du slutat arbeta

Varför är det viktigt med tjänstepension? Vad gäller för mig som frilansare? Kan jag styra över hur mycket jag sätter av? Läs mer om hur tjänstepensionen fungerar och hur viktig den blir när du slutat arbeta.

Tjänstepension – ett vanligt sätt att spara för framtiden
Enligt Pensionsmyndigheten har ungefär 9 av 10 anställda tjänstepension. Tjänstepension utgör ofta en betydande del av ens inkomst efter att man har gått i pension. Det är också därför tjänstepensionen är så viktig: utan den kommer du bara få en allmän pension från staten, vilket kan innebära en förhållandevis låg pension.

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas in av en arbetsgivare och som frilansare, egenanställd eller egen företagare är den därför lätt att glömma bort. Men arbetare utan fast anställning måste vara mer noggranna med hur de sparar för framtiden.

Samtidigt är det som ung eller relativt ung inte alltid helt lätt att förhålla sig till ett skede i livet som kan upplevas som avlägset. För många känns det också lite motigt att avsätta sina surt förvärvade pengar till att spara i en tjänstepension som man kommer ta del av först långt senare. Men fördelarna är många och kommer göra sig väl tillkänna när du blir äldre.

Tjänstepension via Frilans Finans
Vi tycker att det är viktigt att bejaka de verktyg som lägger grunden för ett hållbart arbetsliv, på både kort och lång sikt. Genom vårt fakturaverktyg är det enkelt för dig som egenanställd att komma igång med ditt sparande via tjänstepension. Numera har du även möjlighet till flexibel tjänstepension som innebär att du själv kan välja att avstå lön för att öka din pension utöver standardnivån.

Hur fungerar det om jag vill sätta av mer?
Vi har sedan tidigare en avsättning om 4,5% av lönen som standard om du väljer tjänstepension. Om du i fakturaverktyget väljer en högre avsättning till din tjänstepension sker ett bruttolöneavdrag och Frilans Finans betalar in en högre premie till din tjänstepensionsförsäkring. En utökad tjänstepension kan med fördel avsättas för lön över cirka 45 000 kronor per månad medan det för en del kan vara klokt att avsätta mer även på lägre nivåer, exempelvis från cirka 42 000 kronor per månad i likhet med ITP1.

Vad är fördelarna med att sätta av mer till tjänstepension?

  1. En högre pension – tjänstepensionen kommer utgöra en stor andel
  2. Lägre marginalskatt (om du har högre inkomst idag än när du tar ut din pension)
  3. Lägre årlig avkastningsskatt i tjänstepension jämfört med till exempel ett privat investeringssparkonto (ISK)
  4. På avsättningar till tjänstepension betalas särskild löneskatt vilken för de flesta är lägre än arbetsgivaravgifter som betalas på lön
  5. Möjlig värdetillväxt över tid där du själv kan påverka förvaltningen med egna val
  6. Du kan börja ta ut pensionen redan från 55 års ålder
  7. Din pension blir också ett efterlevandeskydd till din maka/sambo

Framförhållning – för en glad och trivsam ålderdom
Att börja pensionsspara handlar i grund och botten om att förebygga ekonomisk osäkerhet på ålderns höst; att göra sitt framtida jag en tjänst. Men liksom andra aktiviteter som ställer krav på kortsiktig uppoffring för långsiktigt välmående är det inte alltid helt lätt att göra slag i saken. En bra grund oavsett hur du väljer att spara är att förstå vad tjänstepensionen innebär och hur den påverkar din framtid.

Vi hjälper dig gärna att navigera bland pensionsfrågorna och kan ge råd om vad du som egenanställd bör tänka på. På vår hemsida hittar du svar på vanliga frågor och om du har ytterligare funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på Klientstöd.