Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Extern rapportering

Det går även att visselblåsa externt till ansvarig svensk myndighet och om aktuellt för ansvarigt EU-organ.

Regeringen har beslutat att svenska myndigheter inom vissa ansvarsområden ska erbjuda en möjlighet för visselblåsning. Notera att för ett ärende ska kvalificeras att vara en visselblåsning ska ärendet uppfylla samma kriterier om missförhållande med allmänt intresse och där det anses skäligt att uppgifterna är sanna. Kontakta berörd myndighet för att veta mer.

Övriga frågor