Fakturera utan eget företag

Så här fungerar det

Har du hittat din grej och vill kunna ta betalt? Frilans Finans erbjuder ett enkelt alternativ till att starta företag. Genom egenanställning får du möjligheten att fakturera utan att behöva starta eget företag.

Du kommer överens med din kund om vad du ska göra och vilken ersättning du ska få. Du meddelar samtidigt att du kommer fakturera från ditt egenanställningsföretag Frilans Finans. Hur mycket av fakturabeloppet som blir kvar till din nettolön efter skatter och avgifter kan du lätt se med hjälp av kalkylatorn. Så den kan vara bra att använda för att räkna ut hur mycket du behöver fakturera för att få ut en viss lön.

Du skapar din faktura enkelt här på frilansfinans.se (skapa testfaktura). Fyll i kundens namn och adress, antal arbetade timmar eller dagar, samt fakturabelopp och eventuella kostnader du haft i samband med uppdraget. Om det är första gången du fakturerar behöver du även ge information om dig själv och eventuella medarbetare.

Du avslutar genom att godkänna Frilans Finans anställningsavtal och allmänna villkor och skicka fakturan för godkännande.

När Frilans Finans, efter godkänd kreditprövning, skickar fakturan till kunden uppstår ett anställningsförhållande mellan dig och Frilans Finans. Din anställning gäller för det arbete och den tidsperiod som fakturan avser.

I normalfallet, när din faktura vid kreditbedömningen får ”godkänd utan anmärkning”, betalas din lön ut till ditt bankkonto inom fem bankdagar. Efter ytterligare 1-2 dagar finns pengarna på ditt konto.

Om du väljer Expressbetalning får du betalt samma dag, om du registrerar din faktura vardagar senast kl 12.00.

I särskilda fall, om din faktura i kreditbedömningen fått status ”godkänd med anmärkning”, utbetalas din lön när din kund fullgjort sin betalning till Frilans Finans.

Du betalar bara 6 % av fakturerat belopp - detta ingår:

  • Frilans Finans 6%
  • Skatter, arbetsavgifter 44%
  • Dina pengar 50%
  • Heltäckande försäkring

  • Kontakt med skatteverket

  • Hantering av Rut och Rot

  • All lönehantering

  • Möjlighet till avdrag

  • Personlig service

Personlig service

Till marknadens största klientstöd kan du vända dig med alla typer av frågor. Vi finns tillgängliga på mail, chat och telefon och har personal som kan hjälpa dig på svenska, norska, engelska och arabiska. Du kanske undrar vad man får göra avdrag för eller hur man avsätter pengar till pensionen?

Kontakta oss

Rabatter och förmåner

Vi har samarbeten med olika partners för att kunna erbjuda våra egenanställda olika rabatter och förmåner. Du får till exempel rabatter på alla resor med SJ inom Norden, samt på samtliga träningskort hos SATS.

Se våra rabatter och förmåner

Försäkringar

Du som arbetar via Frilans Finans har alltid ett bra grundskydd via basförsäkringen som alltid ingår utan extra kostnad. Vi vill att du ska känna dig trygg hos Frilans Finans. Därför har vi också tagit fram förmånliga tilläggsförsäkringar för dig med särskilda behov.

Läs mer om våra försäkringar

De vanligaste frågorna

Varför används personalliggare?

Kravet på elektroniska personalliggare för byggarbetsplatser gäller fr.om. 1:a januari 2016 i syfte att försöka motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen (Skatteverket, 2016). Kontroll och granskning av personalliggare utförda av Skatteverket kan…

Läs hela svaret

Jag jobbar på en byggarbetsplats, hur gör jag för att skaffa elektronisk personalliggare?

Det är byggherren, som bedriver byggverksamheten, som ansvarar för att registrera byggarbetsplatsen hos Skatteverket, arbetsplatsen tilldelas då ett ID-nummer. Detta ska göras redan innan verksamheten har påbörjats. Du som egenanställd ska kontrollera om byggherren på…

Läs hela svaret

Vad är en personalliggare?

En personalliggare beskrivs vara en förteckning över den samlade arbetskraften på en byggarbetsplats (Skatteverktet, 2016). Det är byggherren, som bedriver byggverksamhet, som enligt lag måste föra elektronisk personalliggare på daglig basis. I personalliggaren registreras all…

Läs hela svaret