Trygg med Frilans Finans

Goda arbetsvillkor

Hos Frilans Finans är det viktigt att du som egenanställd känner trygghet i din arbetssituation. Därför arbetar vi såväl förebyggande som efterhjälpande med arbetsmiljöfrågor för att skapa en god och säker fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi vill informera dig om de risker som finns i din arbetsmiljö och vilka lagar, policys och föreskrifter som berör dig som egenanställd. Vi vill också uppmana dig som egenanställd att rapportera risker, tillbud och olyckor som finns eller uppstår på din arbetsplats.

Arbetsmiljömässiga risker samt förbättringar i arbetsmiljön.

Viktig information om en säker arbetsmiljö

Arbetsmiljödokumentationen är framtagen för att informera och uppmärksamma dig som egenanställd på de risker som finns i din arbetsmiljö. I din arbetsmiljö ingår allt du har runt omkring dig: arbetsredskap, luft, ljud, arbetsbelastning och trivsel.

Dokumentationen innehåller också rekommenderade länkar till dig som vill lära dig mer om hur du kan förbättra din arbetsmiljö. Dokumentationen är uppdelad efter bransch, ta del av de dokument som berör just dig.

Hälso och Sjukvård

Övriga kontor och rådgivande verksamhet

Byggnadsverksamhet och entreprenader

Kontor, media och uppdragsverksamhet

Tekniska konsulter

Skönhetsvård

Definitioner och begrepp

Trafiksäkerhetspolicy

Rapportering av olycka och tillbud.

En olycka är en händelse som orsakat skada eller ohälsa. Om olyckan är framme är det viktigt att denna rapporteras och utreds så att nödvändiga åtgärder kan vidtas och eventuella arbetsmiljörisker lokaliseras. Även tillbud, en händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa ska du rapportera i förebyggande syfte.

Fyll i nedanstående blankett, och beskriv händelsen som inträffat noggrant. Blanketten ska skyndsamt efter att händelsen inträffat mailas eller postas till:

info@frilansfinans.se
eller
Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskölds Väg 13
752 37 Uppsala

Blankett för olycka och tillbud

Har du råkat ut för en olycka, vill rapportera ett tillbud eller har frågor kontakta gärna oss på 0771-15 10 00

Arbete för ökad jämställdhet och mångfald.

Vi vill uppmärksamma dig som egenanställd hur vi på Frilans finans arbetar för att främja jämställdhet och mångfald. Nedanstående jämställdhetspolicy är framtagen för att främja en jämn relation mellan kvinnor och män, och betona att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter. Frilans Finans mångfaldspolicy understryker det faktum att alla ska vara välkomna, oberoende av kön, nationalitet, social bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder mm. Nedan finner du en ordlista över vanligt förekommande begrepp inom mångfald och jämställdhet med tillhörande definition.

 

Mångfaldspolicy

Jämställdhetspolicy

Ordlista

 

 

Lagar och föreskrifter i arbetet för ökad jämställdhet.

Frilans Finans vill informera dig som egenanställd om de lagar och föreskrifter som finns inom arbetsmiljö och diskriminering. Vi vill att du ska arbeta säkert och undvika risker, ohälsa, tillbud, olyckor och diskriminering och uppmanar dig att ta del av lagar och föreskrifter för att främja din arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen

Diskrimineringslagen

AFS 2015:4

AFS, Våld och hot i arbetsmiljön 

AFS, Arbete vid bildskärm 

AFS, Belastningsergonomi

AFS, Buller 

AFS, Byggnads- och anläggningsarbete 

AFS, Ensamarbete 

AFS, Utförande av personlig skyddsutrustning 

 

 

 

Har du frågor kring din arbetsmiljö? Kontakta oss!

Du måste ange ett namn

Du måste ange ett telefonnummer

Du måste ange en e-postadress

Du måste skriva ett meddelande

Du måste godkänna

Tack för din fråga! Vi återkommer inom kort.

Något gick fel. Var god försök igen senare.

De vanligaste frågorna

Vad ska jag göra jag om jag skadat mig i tjänst?

Du ska använda dig av blanketten för ”Olycka och tillbud” som finns att hämta under fliken ”Arbetsmiljö”. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som har hänt, när och hur olyckan/tillbudet inträffat, vilka åtgärder…

Läs hela svaret

Hur kan jag göra för att minimera riskerna på min arbetsplats?

Du som egenanställd har personligt ansvar för din hälsa och säkerhet i det vardagliga arbetet, du ansvarar för att ta reda på vilka regler och föreskrifter som gäller på just din arbetsplats samt att följa…

Läs hela svaret