Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Trygg med Frilans Finans

Goda arbetsvillkor

Vi tror på alla människors unika förmåga att vara kreativa och att skapa. Vi tror också att människor möjlighet att frigöra sina unika talanger och fulla potential leder till välmående för såväl den enskilda människan som vårt gemensamma samhälle. Vår organisations uppgift är att understödja detta på allra bästa sätt. Vi gör det genom att möta dig utifrån dina villkor utifrån din talang och potential, det innebär att vi vid var tid och rum stödjer och rustar dig så att du får ett bra arbetsliv med goda villkor genom hela ditt liv.

Kollektivavtal

I Frilans Finans uppdrag ingår att vi som organisation ska verka för ditt arbete såsom egenanställd arbetstagare ska utgöra en del av ett ekonomiskt och socialt hållbart arbetsliv. Det innebär konkret att du ska ha arbetsvillkor som skapar förutsättningar för en god hälsa och meningsfull tillvaro genom hela ditt liv.

Vi formaliserar och reglerar denna strävan för ett ekonomisk och social hållbart arbetsliv i ett kollektivavtal med det politiskt oberoende fackförbundet Säljarnas Riksförbund.

För dig som egenanställd innebär kollektivavtalet att du skyddas från att arbeta under oskäliga villkor. Tillsammans med Säljarna har vi bland annat utarbetat nivåer för vad som är skälig lön, arbetsmiljö, försäkringar och arbetstid. Dessa är till för att stötta dig och tillsammans ser vi till att du har så bra villkor som möjligt när du arbetar. Vi finns här, till för dig.

Läs mer om minimilöner för dig som egenanställd arbetstagare här

Avtalet skapar också värde för uppdragsgivare som kan känna sig trygga i att du som egenanställd arbetar under goda villkor.
Frilans Finans sätter också automatiskt av sparande till tjänstepension för dig mellan 25 och 66 år varje gång du arbetar via Frilans Finans. Detta för att säkerställa att du, när det väl är dags för det, har en god pension.

Säljarnas är ett opolitiskt fackförbund med fackliga rättigheter.


Säljarnas är specialister på villkor och avtal som gäller yrkesroller med individuellt ansvar. Det gör att Säljarnas snabbt kan sätta sig in i ditt ärende och ge dig råd, hjälp och det stöd du behöver. Ett medlemskap i Säljarnas inkluderar även en inkomstförsäkring. Om du har frågor eller önskar att ansluta dig till Säljarnas kan du kontakta Säljarnas per telefon 08-617 02 00 eller mejla info@saljarnas.se

Läs mer om kollektivavtalet i frågor och svar
Ta del av kollektivavtalet i sin helhet.

Arbetsmiljö

Hos Frilans Finans är det viktigt att du som egenanställd känner trygghet i din arbetssituation. Därför arbetar vi såväl förebyggande som efterhjälpande med arbetsmiljöfrågor för att skapa en god och säker fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi vill informera dig om de risker som finns i din arbetsmiljö och vilka lagar, policys och föreskrifter som berör dig som egenanställd. Vi vill också uppmana dig som egenanställd att rapportera risker, tillbud och olyckor som finns eller uppstår på din arbetsplats.

Vi har ett delat arbetsmiljöansvar som innebär att Frilans Finans som arbetsgivare, du som anställd, och din/vår uppdragsgivare gemensamt ansvarar för att arbetsmiljön är så trygg som möjligt.

Viktig information om en säker arbetsmiljö (öppnas som pdf)
Important information about safe work environment (open as pdf)

Viktigt att tänka på för din trygghet:

– Innan du påbörjar ett uppdrag ska du föranmäla det till oss. På så sätt gäller försäkringar, vi kan handlägga eventuell sjuklön, anmäla eventuella arbetsskador till försäkringskassan m.m.
– Du bör också upprätta ett uppdragsavtal med din uppdragsgivare för att eliminera missförstånd i vad du ska göra och till vilket pris.
– Du behöver undersöka din arbetsmiljö så att du är trygg och undviker tillbud/olyckor. Innan du påbörjar ditt uppdrag ha som vana att stämma av ett antal punkter enligt vår checklista, känner du dig inte trygg hör av dig till oss så kan vi göra en riskbedömning med åtgärder tillsammans.

Här hittar du checklistan för att riskbedöma din arbetsmiljö

Vi har även tagit fram en checklista som du kan gå genom med din uppdragsgivare.

Här hittar du checklistan att gå genom med din uppdragsgivare. 

Vi har tagit fram riskbedömningar för olika yrken med förslag på hur man kan minimera risk. Saknar du en riskbedömning för just din yrkesgrupp hör av dig så gör vi en tillsammans.

Fotograf

Musiker Skådespelare

Grafisk designer formgivare

Dans Yoga Personlig tränare

Skribenter

Lokalvårdare

Byggarbetare

Elektriker

Frisör Stylist

Truckförare, lagerarbetare

Röjsåg, motorsåg

 

Här hittar du mer information om försäkringar.


Arbetsmiljömässiga risker samt förbättringar i arbetsmiljön.

Arbetsmiljödokumentationen är framtagen för att informera och uppmärksamma dig som egenanställd om de risker som finns i din arbetsmiljö. I din arbetsmiljö ingår allt du har runt omkring dig: arbetsredskap, luft, ljud, arbetsbelastning och trivsel. Dokumentationen innehåller också rekommenderade länkar till dig som vill lära dig mer om hur du kan förbättra din arbetsmiljö. Dokumentationen är uppdelad efter bransch, ta del av de dokument som berör just dig.

Hälso och Sjukvård
Övriga kontor och rådgivande verksamhet
Byggnadsverksamhet och entreprenader
Kontor, media och uppdragsverksamhet
Tekniska konsulter
Skönhetsvård
Definitioner och begrepp
Trafiksäkerhetspolicy
Alkohol-, drog- och tobakspolicy

Lagar och föreskrifter i arbetet för ökad jämställdhet.

Frilans Finans vill informera dig som egenanställd om de lagar och föreskrifter som finns inom arbetsmiljö och diskriminering. Vi vill att du ska arbeta säkert och undvika risker, ohälsa, tillbud, olyckor och diskriminering och uppmanar dig att ta del av lagar och föreskrifter för att främja din arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen

Diskrimineringslagen

AFS 2015:4

AFS, Våld och hot i arbetsmiljön 

AFS, Arbete vid bildskärm 

AFS, Belastningsergonomi

AFS, Buller 

AFS, Byggnads- och anläggningsarbete 

AFS, Ensamarbete 

AFS, Utförande av personlig skyddsutrustning 

Rapportering av olycka och tillbud.

En olycka är en händelse som orsakat skada eller ohälsa. Om olyckan är framme är det viktigt att denna rapporteras och utreds så att nödvändiga åtgärder kan vidtas och eventuella arbetsmiljörisker lokaliseras. Även tillbud, en händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa ska du rapportera i förebyggande syfte.

Fyll i nedanstående blankett, och beskriv händelsen som inträffat noggrant. Blanketten ska skyndsamt efter att händelsen inträffat mailas eller postas till:

info@frilansfinans.se

eller

Frilans Finans Sverige AB

Dag Hammarskölds Väg 13

752 37 Uppsala

 

Blankett för olycka och tillbud

 

Har du råkat ut för en olycka, vill rapportera ett tillbud eller har frågor kontakta gärna oss på 0771-15 10 00

Arbete för ökad jämställdhet och mångfald.

Vi vill uppmärksamma dig som egenanställd hur vi på Frilans finans arbetar för att främja jämställdhet och mångfald. Nedanstående jämställdhetspolicy är framtagen för att främja en jämn relation mellan kvinnor och män, och betona att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter. Frilans Finans mångfaldspolicy understryker det faktum att alla ska vara välkomna, oberoende av kön, nationalitet, social bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder mm. Nedan finner du en ordlista över vanligt förekommande begrepp inom mångfald och jämställdhet med tillhörande definition.

Mångfaldspolicy

Jämställdhetspolicy

Tjänstepension

Tjänstepension är en viktig del av din framtida pension. Din totala pension innehåller flera delar. Alla som arbetar i Sverige får allmän pension som består av inkomstpension + premiepension. Din allmänna pension påverkas av inkomst, arbetstid, pensionsålder mm. Frilans Finans betalar din allmänna pension via arbetsgivaravgifterna. Idag får den genomsnittliga pensionären i Sverige 15 500 kr/mån före skatt från statlig pension (källa Pensionsmyndigheten januari 2024).

Ungefär 90 % av Sveriges anställda har tjänstepension betald av sin arbetsgivare. För många utgör den 25-50% av den totala pensionen. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige som omfattar ca 6,4 miljoner försäkrade. Det kan handla om ganska stora summor inom tjänstepensionen eftersom taket för hur mycket du kan tjäna in är mycket högre än för den allmänna pensionen. Tjänstepensionen kan därför vara det som avgör om du får råd till annat än det allra viktigaste när det är dags att sluta arbeta. Den totala pensionen inklusive tjänstepension är i genomsnitt 21 600 kr/mån före skatt.

För dig mellan 25-66 år betalar Frilans Finans in till din tjänstepension. Avsättningen är 4,5 % av din bruttolön med möjlighet att utöka nivån till 35 %. Även för dig mellan 18-24 år finns denna möjlighet. Du väljer önskad nivå under inställningar.

Frilans Finans betalar in beloppet till SPP Pension & Försäkring AB (publ) varje månad. Värdet på din försäkring bygger upp din tjänstepension och du får möjlighet till avkastning och tillväxt på kapitalet. Du kan utifrån nuvarande regler påbörja utbetalningen från 55 års ålder med en utbetalningsperiod om minst 5 år. 

Pengarna fördelas automatiskt i en mix mellan fondförvaltning och traditionell förvaltning. Du kan därefter själv välja hur du vill fördela ditt pensionskapital inom ramen för SPPs tjänstepension. Enbart fonder, traditionell förvaltning eller i en mix av båda. Du loggar in på SPPs hemsida för att se aktuellt värde på ditt sparande. Där kan du även genomföra fondbyten. Försäkringen har automatiskt återbetalningsskydd till make/sambo/barn i händelse av dödsfall.

SPP erbjuder dig fria fondbyten bland ett 100 tal fonder från ett 30 tal förvaltare. Via traditionell förvaltning överlämnar du investeringsbesluten till SPP som också garanterar en lägstanivå på tjänstepensionen. Vill du ha råd gällande hur mycket som är lämpligt att avsätta eller har frågor om förvaltningen kan du kontakta vår samarbetspartner Factum Fond & Försäkring, utan kostnad för dig.

Factum Fond & Försäkring.
Tfn: 018 – 69 30 00.
E-post: info@factum.nu

Du kan logga in på www.factum.nu eller www.spp.se med BankID för att se värdet av din tjänstepension i SPP inklusive placeringar, premier och efterlevandeskydd. Fondbyten genomför du på SPP:s hemsida.

 

Information Frilans Finans Tjänstepension

Försäkringsgivare: SPP Pension & Försäkring AB (publ)

I entrélösningen placeras 50% av inbetalningen i traditionell förvaltning och 50% i fondförvaltning. För mer information om entrélösningen eller övriga placeringsval kontakta vår rådgivare Factum Fond & Försäkring. 

Avgifter: Premieavgift 3%
Kapitalavgift: 0%
Fast avgift:0 kr
Fondbytesavgift: 0%, underliggande fondavgift tillkommer beroende på val av fond.

Läs mer om SSPs fondutbud
Läs mer om SSPs arbete med hållbarhet

 

 

Har du frågor kring din arbetsmiljö? Kontakta oss!

Du måste ange ett namn

Du måste ange ett telefonnummer

Du måste ange en e-postadress

Du måste skriva ett meddelande

Du måste godkänna

Tack för din fråga! Vi återkommer inom kort.

Något gick fel. Var god försök igen senare.

De vanligaste frågorna

Vad ska jag göra jag om jag skadat mig i tjänst?

Om du är med om en olycka eller skadar dig ska du omedelbart kontakta oss genom att ringa 0771-15 10 00. Fyll sedan i blanketten för ”Olycka och tillbud”. Det är viktigt att du tydligt…

Läs hela svaret

Hur kan jag göra för att minimera riskerna på min arbetsplats?

Du som egenanställd är skyldig att följa givna instruktioner och föreskrifter som ges av kunden och Frilans Finans, använda de skyddsanordningar som behövs för arbetet samt i övrigt iaktta den försiktighet som krävs för att…

Läs hela svaret