Frilans Finans-logotyp
Frilans Finans Tillgänglig i Google Play
HÄMTA

Om Frilans Finans

Frilans Finans - Sverige största organisation för egenanställning

Frilans Finans är Sveriges största organisation för egenanställda. Vi gör det möjligt för människor att på ett enkelt, roligt och tryggt sätt kunna bedriva verksamhet och fakturera utan företag. På så sätt har vi sedan starten 1999 hjälpt tiotusentals egenanställda att arbeta på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden. Vi är glada över att idag kunna tillföra flexibilitet och trygghet för människor inom en rad olika branscher, både i Sverige och utomlands.

Medarbetare på Frilans Finans

PersonalHos Klientstöd får du hjälp med alla slags frågor som rör din egenanställning. Det kan bland annat avse frågor kring lön, skatt, avdrag, försäkringar, fakturor, avtal, arbetsmiljö eller andra funderingar kring ditt arbete. När det behövs har vi specialister inom till exempel lön, skatt, avtal och försäkringar. Klientstöd hjälper dig som egenanställd att fokusera på din verksamhet, och erbjuder stöd när du stöter på problem eller svårigheter.

network

IT-avdelningen möjliggör våra digitala lösningar, och jobbar kontinuerligt med att optimera upplevelsen för dig som egenanställd genom förbättringar av bland annat gränssnitt och funktionalitet. Utgångspunkten för IT-avdelningens arbete är egenanställda, och de behov som uppmärksammas där. Det är med andra ord ni egenanställda som styr vilka funktioner som bör utvecklas och var vi lägger fokus på i vårt utvecklingsarbete.

ff_omoss2

Ekonomiteamet är de som ansvarar för att dina skatter och arbetsgivaravgifter inbetalas och bokförs på ett korrekt sätt. Teamets specialistkompetens inom ekonomi och skatteregler utgör en garant för att du alltid ska kunna känna dig trygg med att alla lagar och regler efterlevs.

Marknadsteamets uppgift är ytterst att informera omvärlden om vår organisations syfte och verksamhet. Därigenom vill man också bidra till kunskap om egenanställning och belysa de möjligheter och utmaningar som präglar egenanställningsbranschen.

stephen bw

Stephen Schad, CEO

0708-80 61 87

stephen.schad@frilansfinans.se

 

 

Caroline Weijmar, Team Advisor Klientstöd

caroline.weijmar@frilansfinans.se

 

 

 

Daniela Ponti, Team Advisor Klientstöd

daniela.ponti@frilansfinans.se

 

 

 

christian_bw

Christian Rähn, HR

christian.rahn@frilansfinans.se

 

 

 

anders bw

Anders Stenberg, Team Advisor Norway

+47 46 87 66 07

anders.stenberg@frilansfinans.no

 

 

Clara Bergvall, Team Advisor Marknad

clara.bergvall@frilansfinans.se

 

 

 

Jenny Eriksson, Team Advisor Ekonomi

jenny.eriksson@frilansfinans.se

 

 

 

Emelie Pettersson, Team Advisor Development

emelie.pettersson@frilansfinans.se

 

 

 

Mats Ottosson bw

Mats Ottosson, Team Advisor Invoicery Business

mats.ottosson@frilansfinans.se

 

 

 

Malin Lundberg, Legal

malin.lundberg@frilansfinans.se

 

 

 

Jonas Ridberg, Team Advisor International

jonas.ridberg@invoicery.fi

 

 

 

Katarina Strandberg, REA facklig representant

katarina.strandberg@frilansfinans.se

 

 

REA, Rådet för Egenanställda, syftar till att bidra till en tryggare arbetsmarknad för dig som arbetar uppdragsbaserat. Oavsett om du kallar dig för egenanställd, frilansare, giggare eller något annat.

 

REA representerar egenanställda inom Frilans Finans som är medlemmar i Säljarnas Riksförbund. Tillsammans med Säljarnas Riksförbund har Frilans Finans tecknat ett kollektivavtal i syfte att öka egenanställdas trygghet på arbetsmarknaden. Förutom att företräda medlemmarna har REA även en rådgivande roll till Frilans Finans.

 

Arbetar du som egenanställd inom Frilans Finans har du möjlighet att få tillgång till ökad trygghet och flera förmåner genom att bli medlem i Säljarnas Riksförbund. Är du även intresserad av att arbeta aktivt med frågor som gäller ett hållbart arbetsliv? Hör i sådant fall av dig till fackklubb@frilansfinans.se så berättar vi mer. Eftersom egenanställda arbetar i olika företag och organisationer strävar vi efter att ha en bred representation från flera branscher och yrken. Även du som är pensionär och arbetar uppdragsbaserat är välkommen att höra av dig. För den som engagerar sig aktivt inom REA finns möjlighet att få ersättning per timme eller motsvarande förlorad arbetsinkomst.

 

Besök gärna vår Facebook-sida för att ta del av nyheter, aktuella ämnen och diskussionsforum – du hittar oss här! 

Bli en del av Frilans Finans

Vi är en organisation på 57 personer vars kultur genomsyras av viljan att hjälpa varandra och våra egenanställda. Vi får energi från våra egenanställda och den nytta vår verksamhet skapar, för dem och för samhället. Ta en titt på våra lediga tjänster eller kom in med en spontanansökan.

Se våra lediga tjänster

Om oss

matsj

I mitten på 1990-talet drev Stephen Schad ett artistförmedlingsbolag. Några musiker och artister frågade om Stephen, som vunnit deras förtroende genom att ha bra koll på skatter och administration, mot några procent av arvodet också kunde hjälpa dem med deras administration. Stephen nappade på förslaget, och den första egenanställningsaffären var gjord.

Så småningom bytte organisationen namn till Frilans Finans och antalet egenanställda växte till tusentals. Idag har mer än 70 000 personer inom i princip alla typer av branscher haft ett konto hos Frilans Finans. Men syftet med verksamheten är fortfarande densamma när allt fick sin början; att göra det möjligt för egenanställda att kunna använda sin kreativitet och energi för det man vill och är bra på, och slippa tänka på administration, skatter, inkasso och försäkringar.

Några milstolpar:
1995 – Den första egenanställningsaffären görs mellan artister och Swealandz artistförmedling.
1999 – Swealandz Frilans Finans registreras
2001 – Andra yrkesgrupper än artister börjar fakturera genom Frilans Finans.
2007 – Möjligheten att göra avdrag införs.
2009 – Alla egenanställda innefattas i en heltäckande försäkring.
2010 – Frilans Finans blir Norges första egenanställningsföretag.
2012 – Möjligheten att få lön inom 24 timmar (Expressbetalning) införs.
2012 – Egenanställningsföretagens branschorganisation grundas.
2014 – Första Rot & Rut-fakturan skickas.
2014 – Frilans Finans startar verksamhet i Frankrike.
2015 – Klientstöd blir fler än 10 medarbetare.
2016 – Frilans Finans Klientstöd börjar erbjuda service på sex olika språk.

Vill du höra mer om hur vi kom att bli Sveriges ledande organisation för egenanställning? Ta gärna del av vår spännande historia via någon av följande berättelser:

1999 började Stephen Schad hjälpa musiker med deras fakturering, så föddes Frilans Finans

Hör om hur Frilans Finans kom att bli Sveriges ledande egenanställningsföretag i Alexander Pärleros Framgångskvarten

Fakta och siffror

Frilans Finans är en del av Invoicery Int som är Nordens största organisation för egenanställda. Invoicery Int är fri och politiskt obunden organisation som drivs i aktiebolagsform. Organisation uppstod organiskt 1999 och har sedan dess lyckats etablera en finansiell stabilitet som inga övriga aktörer kan mäta sig med. Det gör att du kan vara särskilt trygg som egenställd hos Frilans Finans.

Några siffror
Egenanställda sedan starten 1999: ca 100 000 (2019)

Omsättning; 1,2 miljarder kronor

Skickade fakturor: ca 500 000 (2019)

Egenanställda och antal yrken: ca 1 500

Internationellt; organisationen har lokal närvaro Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Frankrike.

Länder som egenanställda fakturerat till de senaste åren – Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Thailand, Spanien, USA, Malaysia och Ghana

Vår värdegrund

Vår gemensamma värdegrund gäller alla som på något sätt deltar i vår organisation. Det gäller till exempel egenanställda, stationärt anställda, partners, konsulter och delägare.

Vi tror att alla människor har förmåga att vara kreativa och att skapa. Vi tror att om människor får möjlighet att frigöra sina unika talanger och sin fulla potential leder det till välmående för såväl människan som vårt gemensamma samhälle.

Vår organisations uppgift är att understödja detta på bästa möjliga sätt, genom att stödja och rusta personer med förutsättningar, erfarenhet och kunskap. Det gör vi genom att möta människor på deras villkor och genom att vara lyhörda för deras behov. Vi gör det också genom att visa på möjligheter för personen så att hen kan växa enligt sina förmågor och ambitioner.

Vi tror att vi människor vill varandra väl. För oss går den ansatsen hand i hand med att agera ansvarsfullt genom att alltid ha människans bästa ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv i åtanke. Vi tror därtill på en demokratiserad och öppen organisation, varför all vår organisations information ska vara fri och transparent så att alla kan delta i samtalet på lika villkor. Vår organisation agerar alltid i enlighet med tillgänglig kunskap och ämnar genom att vara lyhörda för olika människors perspektiv bilda oss en god uppfattning om människans natur.

Konstitution

Ta gärna del av vår organisations konstitution som är den grundläggande ordningen för hur vår organisation styrs. Här anges även skyldigheter och rättigheter för alla oss som verkar inom organisationen.

Ta del av vår organisations Konstitution [PDF-länk]

Varför behövs vi?

Vårt uppdrag är att göra det möjligt för människor att arbeta på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden under bästa möjliga förutsättningar. Det gör vi genom egenanställning: ett tryggt och enkelt sätt att bedriva verksamhet och fakturera utan företag.

Vår organisation är summan av alla oss människor som verkar inom den och det är vår sammanvägda vilja som styr vår organisations syfte och mål. Genom att vi är många egenanställda som delar på resurserna kan varje egenanställd få tillgång till samma verktyg som det stora företaget men till en bråkdel av den faktiska kostnaden. Det handlar inte minst om tillgången till värdefull rådgivning genom revisorer, jurister, redovisningsekonomer, klientstödjare och alla andra värdefulla stationära stödjande medarbetare. Denna typ av samverkan sker på vår organisations digitala plattform och hämtar sin inspiration ifrån delningsekonomis tänk om fördelarna med delade resurser. Det här möjliggör även själva essensen av egenanställning: flexibelt arbete som inte gör avkall på trygghet eller arbetsvillkor.

”Jag tolkar vår mission som att vår organisation verkar för frihet, jämlikhet och sammanhållning. Frihet innebär att vi vill skapa förutsättningar för människor att själva planera när, med vilka medel och på vilket sätt de vill arbeta. Jämlikhet handlar om att vi verkar för en rättvis fördelning av övervärdet på den arbetade timmen. Vi menar på att den som utför arbetet ska få en skälig del och inte bara gagna ägarna till produktionsmedlen. Sammanhållning är ett sätt att beskriva hur alla människor som verkar i vår organisation tjänar på det genom att dela på resurser, det som definieras som delningsekonomi.” Stephen Schad, Vd för Frilans Finans

om-oss-hero

För oss på Frilans Finans är hållbarhet viktigt och vi försöker använda vår marknadsledande position för att kunna bana väg för viktiga frågor som minskad miljöpåverkan och en trygg arbetsmiljö.

Hållbarhetsrapport 2019 Invoicery Int AB

Hållbarhetsrapport 2018 Invoicery Int AB

Hållbarhetsrapport 2017 Frilans Finans AB

Hållbarhetsrapport 2017 Invoicery Int AB

Här finns vi

Frilans Finans är en internationell organisation redo att hjälpa dig att göra affärer i många länder. Kontakta oss gärna för mer information, eller om det land du är intresserad av saknas på kartan.