Har jag som egenanställd rätt till de tillfälligt lägre arbetsgivaravgifterna?

Vi gör idag bedömningen att egenanställda inte kommer att omfattas av detta krispaket. Skälet är att egenanställda samnyttjar resurser i sitt egenanställningsföretag och på så sätt får tillgång till de stora företagets resurser men till en väsentligt lägre kostnad och detta medför att vi är många egenanställda i Frilans Finans. Vi var 2019 hela 24 206 (!) egenanställda, vilket alltså är långt över den gräns om 30 personer som omfattas enligt Regeringens förslag.

Skulle Frilans Finans kunna tillgodogöra sig en besparing avseende arbetsgivaravgifterna i enlighet med Regeringens förslag så kommer dessa medel att användas i verksamheten och komma de egenanställda tillgodo på andra sätt. T ex för egenanställda som drabbats av slutkunder som inte betalar på grund av obestånd eller konkurs, eller andra förmåner som den egenanställde tar del av genom Frilans Finans.

Övriga frågor