Jag har tappat bort mitt kvitto, kan jag få mitt avdrag utbetalt i alla fall?

Nej. Vi behöver alltid underlag för avdraget i dess originalform, så om du inte har detta så kommer vi inte ha möjlighet till att behandla ditt avdrag.

Övriga frågor